W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk grypy ptaków oraz wejściem z życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii wydali apel do hodowców drobiu.

Apel - pdf

Ulotka informacyjna - pdf

Łacuch żywnościowy - plik excel

Apel Głównego Lekarza Weterynarii Włodzimierza Skorupskiego do Rolników i Hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF na terenie RP apeluje do Państwa, o to aby:

Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.

Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711)), a w szczególności:

28.07.2014 r.

  • Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca afrykańskiego pomoru świń

ulotka ASF myśliwi i leśnicy.pdf

  • Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń

ulotka ASF rolnicy cały kraj.pdf

Z powodu bardzo niekorzystnej sytuacji epizootycznej obserwowanej za wschodnią granicą Polski i realnego zagrożenia wystąpienia ognisk choroby w kraju, afrykański pomór świń (ASF) jest obecnie uznawany za najgroźniejszą chorobę świń. Z uwagi na realne ryzyko zagrożenia europejskiej hodowli świń chorobie tej poświęca się bardzo dużo uwagi także w Unii Europejskiej.

Materiały szkoleniowe dla hodowców - doc

Materiały szkoleniowe dla hodowców - pdf

Materiały szkoleniowe dla lekarzy wet. - doc

Materiały szkoleniowe dla lekarzy wet. - pdf

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, by podczas akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie stosowali się do kilku zasad.

W okresie od 4 do 10 października 2013 r.

1) Nie należy:
- urządzać polowań,
- wprowadzać wycieczek, grup szkolnych oraz innych grup zorganizowanych na obszar objęty szczepieniem,
- dotykać, zbierać i niszczyć przynęt zawierających szczepionkę,
- wypuszczać zwierzęta gospodarskie bez kontroli,
- wypuszczać psy i koty poza własne gospodarstwo.