Informuję wszystkich zainteresowanych, hodujących świnie , że w miesiącu czerwcu 2008 r. rozpoczęto na ternie Powiatu Drawskiego, realizację programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. Celem programu jest uwolnienie terytorium całego Kraju od choroby Aujeszkyego. Program polega na ; dwukrotnym (stada tuczników ) lub trzykrotnym (stada z maciorami i knurami), pobraniu krwi w odstępie 2-6 miesięcy i badaniu laboratoryjnym na obecność wirusa u świń w stadzie.

 W przypadku otrzymania wyników ujemnych, decyzją administracyjną , nadawany jest po każdym badaniu status zdrowotny stad.

STADO POTENCJALNIE WOLNE OD WIRUSA CHOROBY AUJESZKYEGO,
STADO SERONEGATYWNE,
STADO URZĘDOWO WOLNE OD CHOROBY AUJESZKYEGO.

Przy sprzedaży lub zakupie świń do dalszej hodowli obowiązują świadectwa zdrowia wystawiane przez urzędowych lekarzy weterynarii. Zamiar sprzedaży musi być zgłoszony urzędowemu lekarzowi weterynarii. Świadectwa będą wystawiane wyłącznie w przypadku gdy status zdrowotny stada przeznaczenia (kupujący) jest równy lub niższy od statusu zdrowotnego stada pochodzenia (sprzedający). Nieprzestrzeganie powyższej zasady lub obrót bez świadectw, spowoduje nadanie stadu wprowadzającemu świnie, statusu;

STADO PODEJRZANE O ZAKAŻENIE
WIRUSEM CHOROBY AUJESZKYEGO oraz,

-zakaz obrotu z i do stada,
-zakaz wystawiania świadectw zdrowia,
-badanie serologiczne wszystkich świń w stadzie w kierunku choroby Aujeszkyego na koszt posiadacza zwierząt. Świadectwa zdrowia nie obowiązują jedynie przy sprzedaży ze stad zdrowych do rzeźni.

W przypadku otrzymania wyników dodatnich następuje zwalczanie choroby poprzez wyznaczenie ogniska choroby , szczepienie wszystkich sztuk w stadzie i ich stopniową eliminację poprzez ubój w rzeźni. Dozwolona jest tylko sprzedaż świń do rzeźni. Ponowne badanie krwi nastąpi gdy wszystkie sztuki ze stanu początkowego zostały zabite i zainteresowany hodowca zgłosi ten fakt powiatowemu lekarzowi. Nastąpi wówczas wznowienie pobierania krwi i badań laboratoryjnych. Takie same zakazy i nakazy obowiązują w stadach które znajdują się w promieniu 1,5 kilometra ( w obszarze zapowietrzonym) od stwierdzonego ogniska.
Przy sprzedaży do rzeźni z ogniska choroby i obszaru zapowietrzonego obowiązują specjalne świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowych lekarzy weterynarii. Wystawianie świadectw jest odpłatne.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 26, luty 2016 09:39 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. piątek, 26, luty 2016 09:40 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. piątek, 26, luty 2016 09:41 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. piątek, 26, luty 2016 09:45 Marek Zyśk