Powiatowy Lekarz Weterynarii w Drawsku Pomorskim informuje, że na podstawie art. 9 oraz art. 18 Rozporządzenia 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 05.35.1), zobowiązuje wszystkie podmioty działające na rynku pasz, w tym także przedsiębiorstwa produkujące lub przechowujące środki spożywcze, które przeznaczają zwroty pieczywa na cele paszowe do złożenia zgłoszenia i oświadczenia paszowego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Drawsku Pomorskim, w celu dokonania rejestracji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 26, luty 2016 11:46 Marek Zyśk