Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Drawsku Pomorskim
ul. Polna 1, 78-500 Drawsko Pomorskie

Ogłasza II aukcję na sprzedaż powypadkowego samochodu służbowego:

- Peugeot 207 NICE, rok produkcji 2008, pojemność silnika 1397 cm³, rodzaj paliwa benzyna, przebieg 63914 km, cena wywoławcza 8.100,00 zł (brutto). Wysokość wadium 405 zł (brutto).

Minimalne postąpienie nie mniej niż 50 zł (brutto).

 • Aukcja odbędzie się w dniu 08.10.2012 r. o godz. 12.00 w Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Drawsku Pomorskim, ul. Polna 1,78-500 Drawsko Pomorskie
 • Ze stanem przedmiotu aukcji można się zapoznać w dniach 24.09.2012 do 5.10.2012 r. w godz. 8.00 - 14.00 oraz w dniu aukcji w godz. 8.00 - 11.30 w miejscu aukcji.
 • Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wyłącznie w pieniądzu na rachunek bankowy Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Drawsku Pomorskim w NBP o/Szczecin, nr konta 24 1010 1599 0521 7122 3000 0000 . Licytanci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w aukcji pod warunkiem jego wpływu na rachunek bankowy sprzedawcy, najpóźniej w przeddzień aukcji.
  Potwierdzenie dokonanej wpłaty należy okazać prowadzącemu aukcję.
 • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 • Pełnomocnicy uczestników aukcji winni przedłożyć prowadzącemu aukcję stosowne pisemne pełnomocnictwo.
 • Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty przybicia.
 • Przedmiot aukcji zostanie wydany nabywcy niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 • Organizator aukcji zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia aukcji lub jej unieważnienia bez podania przyczyny.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny pojazdu i wyklucza jakiekolwiek gwarancje przydatności użytkowej i innej.

Dodatkowe informacje pod tel. 94 363 22 70.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 26, luty 2016 12:20 Marek Zyśk