Apel Głównego Lekarza Weterynarii Włodzimierza Skorupskiego do Rolników i Hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF na terenie RP apeluje do Państwa, o to aby:

Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.

Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711)), a w szczególności:

 

- utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

- karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

- zwracać uwagę na bezpieczeństwo i sposób przechowywania słomy (ściółki),

- wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:

wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

Przypominam, że choroba afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie jest zaraźliwa dla człowieka ale stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki Kraju.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 12, sierpień 2016 12:22 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. piątek, 12, sierpień 2016 12:22 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. piątek, 12, sierpień 2016 13:08 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, sierpień 2016 07:30 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, sierpień 2016 07:30 Marek Zyśk