Ulotka csv - pdf

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Drawsku Pomorskim informuje, że na podstawie art. 9 oraz art. 18 Rozporządzenia 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 05.35.1), zobowiązuje wszystkie podmioty działające na rynku pasz, w tym także przedsiębiorstwa produkujące lub przechowujące środki spożywcze, które przeznaczają zwroty pieczywa na cele paszowe do złożenia zgłoszenia i oświadczenia paszowego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Drawsku Pomorskim, w celu dokonania rejestracji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Drawsku Pomorskim informuje o tym, że art. 9 oraz art. 18 Rozporządzenia 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 05.35.1), zobowiązuje wszystkie podmioty działające na rynku pasz, w tym także rolników produkujących pasze na potrzeby własne w swoich gospodarstwach do złożenia zgłoszenia i oświadczenia paszowego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Drawsku Pomorskim, w celu dokonania rejestracji.

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie informuje, że w dniach od 15 do 20 maja 2010 r,, na obszarze województwa zachodniopomorskiego będzie przeprowadzana wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Jeżeli wystąpią niekorzystne warunki meteorologiczne lub inne przeszkody uniemożliwiającej loty samolotów w wyżej określonym czasie, akcja będzie prowadzona w kolejnych dniach maja. Podobnie jak w latach ubiegłych, szczepienie będzie wykonane za pomocą doustnej szczepionki zatopionej w przynęcie, która będzie wyrzucana z samolotów na lasy, pola, łąki i nieużytki.

Z dniem 01.01.2010 r. obowiązującym przepisem dotyczącym badania mięsa w kierunku włośni jest Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie (Dz. U. L 338/60), które zastępuje dotychczasowe obowiązujące do 31.12.2009 r. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych jakie powinny być spełnione przy badaniu mięsa na obecność włośni metodą badania trychinoskopowego. (Dz. U. Nr 24 poz. 156 z dnia 14 lutego 2007 r.).

Od 1 stycznia 2009 r. kontrolą wzajemnej zgodności (ang. cross compliance) prowadzonej przez ARiMR podlegają gospodarstwa rolników, którzy ubiegają się w 2009 roku o przyznanie dopłat bezpośrednich, a także gospodarstwa w których realizowane są działania chroniące środowisko naturalne, takie jak Program rolnośrodowiskowy, Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne oraz wsparcie z tytułu tzw. ONW. Natomiast zagadnienia związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich takich jak bydło, świnie, owce i kozy podlegają kontroli Inspekcji Weterynaryjnej.