Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, by podczas akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie stosowali się do kilku zasad.

W okresie od 4 do 10 października 2013 r.

1) Nie należy:
- urządzać polowań,
- wprowadzać wycieczek, grup szkolnych oraz innych grup zorganizowanych na obszar objęty szczepieniem,
- dotykać, zbierać i niszczyć przynęt zawierających szczepionkę,
- wypuszczać zwierzęta gospodarskie bez kontroli,
- wypuszczać psy i koty poza własne gospodarstwo.

Nie zastosowanie się do tych wytycznych doprowadzić może do płoszenia predysponowanej do przyjęcia szczepionki zwierzyny, czy też do przyjęcia jej przez nie - docelowe gatunki zwierząt. Już jedna dawka szczepionki uodparnia lisa przeciwko wściekliźnie wywoływanej przez tzw. szczepy uliczne wirusa oraz zapobiega przenoszeniu się choroby w środowisku. Szczepionka zapewnia ochronę wyłącznie lisom, które w momencie szczepienia nie były zakażone wirusem wścieklizny.
Nie stosowanie się do ww. zasad skutkować może niską skutecznością szczepień. Przypadki wścieklizny notowane są niestety nadal w południowo - wschodniej Polsce. Zachorowania dotyczą różnych gatunków zwierząt: bydła, owiec, saren, nietoperzy, lisów, jenotów, psów, kotów, kun, borsuków, tchórzy.

2) Należy pouczyć dzieci by nie podnosiły krążków szczepionki, nie bawiły się nimi i unikały kontaktu z jej płynną zawartością. W razie kontaktu człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia.

szczep lisowSzczepionka w zanęcie kształtem zbliżona jest do nieregularnego krążka o średnicach 3,5 i 4 centymetry, a wysokości 1,5 do 1,7 centymetra. Waga jednego krążka wynosi ok. 14 gram. Szczepionka w postaci zawiesiny z atenuowanym szczepem wirusa wścieklizny zawarta jest w blistrze zatopionym w przynęcie. By zachować swoisty zapach przynęt, atrakcyjny dla lisów, nie zaleca się podnoszenia „krążków" szczepionki. W przypadku dostania się płynnej szczepionki na błony śluzowe człowieka należy dokładnie przepłukać je wodą i bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W razie zetknięcia się szczepionki ze skórą narażone partie należy umyć wodą z mydłem. O fakcie jakiegokolwiek kontaktu szczepionki ze skórą, czy błonami śluzowymi człowieka należy również zawsze powiadomić lekarza pierwszego kontaktu.

3) W przypadkach kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić się do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt.

Zgodnie z posiadaną wiedzą szczepionka jest bezpieczna dla innych gatunków zwierząt (zostało to potwierdzone badaniami), jednakże każdorazową możliwość spożycia szczepionki przez zwierzę należy zgłosić w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Ze względu na to, ze psy, czy koty mogą być konkurentami w spożywaniu przynęt, nie należy wypuszczać je swobodnie na tereny objęte szczepieniami. Szczepionka nie uodparnia zwierząt domowych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 26 luty 2016 12:25 Marek Zyśk