Ochrona danych osobowych / RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii z siedzibą w Drawsku Pomorskim, ul. Polna 1, 78-500.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem tel. 94 363 22 70

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków prawnych nałożonych na Powiatowego Lekarza Weterynarii mocą prawa - w szczególności Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
• prawo do dostępu do danych – art. 15 Rozporządzenia
• prawo do sprostowania danych – art. 16 Rozporządzenia
• prawo do usunięcia danych – art. 17 Rozporządzenia
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 Rozporządzenia
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 Rozporządzenia
• prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia.

8. Podanie danych osobowych jest:
• obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. środa, 21 listopad 2018 13:44 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. środa, 21 listopad 2018 13:47 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. środa, 21 listopad 2018 13:48 Marek Zyśk