Z dniem 01.01.2010 r. obowiązującym przepisem dotyczącym badania mięsa w kierunku włośni jest Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie (Dz. U. L 338/60), które zastępuje dotychczasowe obowiązujące do 31.12.2009 r. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych jakie powinny być spełnione przy badaniu mięsa na obecność włośni metodą badania trychinoskopowego. (Dz. U. Nr 24 poz. 156 z dnia 14 lutego 2007 r.).

W oparciu o ten przepis jedyną prawną metodą urzędowego badania mięsa na obecność włośni jest metoda wytrawiania.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Drawsku Pomorskim na terenie Powiatu Drawskiego uruchomił Terenową Pracownie Diagnostyki Włośni, które znajdują się:

1. przy Gabinecie Weterynaryjnym "Praktyka Weterynaryjna Łukasz Jasiński Lekarz Weterynarii" w Czaplinku, Niwka 39, 78-550 Czaplinek, nr tel. 609 035 437

2. przy Gabinecie Weterynaryjnym Adam Orłowski w Kaliszu Pomorskim, ul. Sikorskiego 11, tel. 608 442 712

Próby mięsa do badania w kierunku włośni pochodzące od zwierzyny łownej (dziki) oraz świń i nutrii przyjmowane są codziennie w godzinach działalności gabinetów.

Wyznaczonym Lekarzem Weterynarii do przeprowadzania badania metodą wytrawiania w Pracowni Terenowej w Czaplinku jest:
Lek. wet. Małgorzata Jasińska tel. 609 035 437

w Terenowej Pracowni Diagnostyki Włośni w Kaliszu Pomorskim jest:
lek. wet. Adam Orłowski tel. 608 442 712

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 26 luty 2016 11:33 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 czerwiec 2016 11:52 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 czerwiec 2016 11:56 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 czerwiec 2016 12:00 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 czerwiec 2016 12:00 Marek Zyśk